Home Phần mềm Lập trình Avenue

Lập trình Avenue

Lập trình GIS với Avenue trong ArcView GIS. Một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho việc tiếp cận lập trình GIS. Tổng hợp tài liệu, hướng dẫn Avenue

[Ngôn ngữ Avenue #8] File và lưu trữ, phân phối ứng dụng

ArcView cung cấp một phương thức khác cho phép tuỳ biến gọi là extension. Extension cung cấp một cách thức tiện lợi cho phép ...
Cấu trúc ngôn ngữ Avenue

[Ngôn ngữ Avenue #2]Cấu trúc ngôn ngữ Avenue

CẤU TRÚC NGÔN NGỮ AVENUE 1. CÁC KIỂU ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU TRONG AVENUE Kiểu đối tượng số Avenue gom chung số nguyên, thực vào một lớp...
Thao tác trên bảng và biểu đồ

[Ngôn ngữ Avenue #7] Thao tác trên bảng và biểu đồ

A. BẢNG 1. MÔ HÌNH LƯỢC ĐỒ ĐỐI TƯỢNG BẢNG Bảng (Table) sử dụng trong ArcView là một giao diện người dùng của bảng ảo Vtab...

[Ngôn ngữ Avenue #9] Lập trình giao diện với Avenue

1. GIỚI THIỆU DIALOG Dialog là một giao diện để xây dựng các ứng dụng trong ArcView. Dialog cho phép  tổ chức các nhiệm vụ...

[Ngôn ngữ Avenue #10] Liên kết ứng dụng với Avenue

ArcView cung cấp một số giải pháp để có thể tương tác đến các ứng dụng khác ngoài ứng dụng ArcView như Visual Basic,...

[Ngôn ngữ Avenue #11] Kết nối dữ liệu với Avenue

1. KẾT NỐI DỮ LIỆU DÙNG HỘP THOẠI KẾT NỐI ArcView cho phép ta kết nối với các loại dữ liệu SQL như MS Access,...
Tạo ứng dụng tùy biến

[Ngôn ngữ Avenue #3] Tạo ứng dụng tùy biến

Tạo ứng dụng tuỳ biến là cách thay đổi giao diện ArcView theo ý của người sử dụng, ArcView cho phép ta thêm mới,...

[Ngôn ngữ Avenue #5] Các đối tượng đồ họa và biểu tượng

1. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HOẠ (Graphics) Mô hình lược đồ đối tượng của các đối tượng đồ hoạ (Graphics)  có thể tạo ra một đối...
Khung nhìn và lớp chủ đề

[Ngôn ngữ Avenue #4]Khung nhìn và lớp chủ đề

 Nhìn vào mô hình đối tượng, ta thấy rằng View là một loại của document (DOC). Nó được chứa đựng bên trong một cửa...
- Advertisement -

Recent Posts