Home Phần mềm Phần mềm Mapinfo

Phần mềm Mapinfo

MapInfo Professional là phần mềm chạy trên môi trường Windows. Mapinfo là một trong những phần mềm cho phép người dùng biên tập, tạo, xem thông tin bản đồ, chương trình sẽ giúp người dùng xử lý các số liệu của bạn đồ, xử lý các thuộc tính của bạn đồ một cách nhanh chóng

Sơ bộ bản đồ trong Mapinfo

[Mapinfo professional #1] Sơ bộ về bản đồ trong Mapinfo

Một bản đồ trong MapInfo bao gồm hai phần: phần bản đồ (hay phần đồ họa) và phần dữ liệu (hay thông tin). 1. Đồ...
Tải và cài đặt phần mềm Mapinfo

[Mapinfo professional ] Cài đặt phần mềm Mapinfo professional 11 và 11.5

Bài viết này Ứng dụng mới sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm mapinfo professinal phiên bản 11.0 và 11.5 full. Những tính...
Tải và cài đặt phần mềm Mapinfo

[Mapinfo professional ] Cài đặt phần mềm Mapinfo professional 10.5

Những yêu cầu trước khi cài đặt phần mềm Mapinfor Máy tính của bạn đã cài chương trình Microsoft.NET Framework (nếu chưa cài có thể...
Tải và cài đặt phần mềm Mapinfo

[Mapinfo professional ] Cài đặt phần mềm Mapinfo professional 9.0

Những yêu cầu trước khi cài đặt phần mềm Mapinfo Máy tính của bạn đã cài chương trình Microsoft.NET Framework (nếu chưa cài có thể...
- Advertisement -

Recent Posts