Home Phần mềm Lập trình Avenue

Lập trình Avenue

Lập trình GIS với Avenue trong ArcView GIS. Một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho việc tiếp cận lập trình GIS. Tổng hợp tài liệu, hướng dẫn Avenue

[Ngôn ngữ Avenue #9] Lập trình giao diện với Avenue

1. GIỚI THIỆU DIALOG Dialog là một giao diện để xây dựng các ứng dụng trong ArcView. Dialog cho phép  tổ chức các nhiệm vụ...

[Ngôn ngữ Avenue #8] File và lưu trữ, phân phối ứng dụng

ArcView cung cấp một phương thức khác cho phép tuỳ biến gọi là extension. Extension cung cấp một cách thức tiện lợi cho phép ...
Thao tác trên bảng và biểu đồ

[Ngôn ngữ Avenue #7] Thao tác trên bảng và biểu đồ

A. BẢNG 1. MÔ HÌNH LƯỢC ĐỒ ĐỐI TƯỢNG BẢNG Bảng (Table) sử dụng trong ArcView là một giao diện người dùng của bảng ảo Vtab...

[Ngôn ngữ Avenue #6] Thao tác trên Layout

Một Layout về cơ bản là một tập các Graphics biểu diễn các thành phần tạo nên bản đồ. Các thành phần thêm vào...

[Ngôn ngữ Avenue #5] Các đối tượng đồ họa và biểu tượng

1. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HOẠ (Graphics) Mô hình lược đồ đối tượng của các đối tượng đồ hoạ (Graphics)  có thể tạo ra một đối...
Khung nhìn và lớp chủ đề

[Ngôn ngữ Avenue #4]Khung nhìn và lớp chủ đề

 Nhìn vào mô hình đối tượng, ta thấy rằng View là một loại của document (DOC). Nó được chứa đựng bên trong một cửa...
Tạo ứng dụng tùy biến

[Ngôn ngữ Avenue #3] Tạo ứng dụng tùy biến

Tạo ứng dụng tuỳ biến là cách thay đổi giao diện ArcView theo ý của người sử dụng, ArcView cho phép ta thêm mới,...
Cấu trúc ngôn ngữ Avenue

[Ngôn ngữ Avenue #2]Cấu trúc ngôn ngữ Avenue

CẤU TRÚC NGÔN NGỮ AVENUE 1. CÁC KIỂU ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU TRONG AVENUE Kiểu đối tượng số Avenue gom chung số nguyên, thực vào một lớp...
Giới thiệu ngôn ngữ Avenue

[Ngôn ngữ Avenue #1] Giới thiệu ngôn ngữ Avenue

A.GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ AVENUE 1. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ AVENUE Cùng với sự ra đời của phần mềm ArcView, các nhà phát triển phần mềm...
- Advertisement -

Recent Posts