Bản đồ chân dung nghệ thuật – Nghệ thuật biết đổi Bản đồ thành tranh chân dung

0
5945

Bản đồ học là một nhánh của các nghiên cứu hướng đến việc ghi lại đồ họa của không gian địa lý. Bản đồ chân dung nghệ thuật cũng là một bộ môn bản đồ kết hợp nghệ thuật. Bên cạnh việc chỉ ra các dòng sông, đại dương, núi, thành phố, v.v., thì nó cũng đem đến giá trị nghệ thuật thông qua sự kết hợp độc đáo này.

Nghệ sĩ người Tây Ban Nha, Antonio Álvarez Gordillo , người đã thử nghiệm các tác phẩm bản đồ trong hơn 15 năm, đã củng cố tác phẩm của mình về một bản đồ thực sự của con người  với triển lãm “Bản đồ: bản đồ như một cái cớ trong tác phẩm của Antonio Álvarez Gordillo” ( vào trực tiếp website nè: http://www.antonioalvarezgordillo.es/ ) vào năm 2016, thực hiện một sự pha trộn thú vị của bản đồ và khuôn mặt, địa điểm và hồ sơ.

“Người vẽ bản đồ chân dung”, như thường được gọi, sử dụng bản đồ gốc từ những người vẽ bản đồ khác làm cơ sở cho các bức vẽ và tranh vẽ của ông. Trong hầu hết các trường hợp, chân dung là của những người anh ta biết và của chính anh ta. Cùng điểm qua những bức bản đồ chân dung nghệ thuật này nhé!

Tiêu đề: Suisse, 2019 Kỹ thuật: than chì, mực Trung Quốc. Hỗ trợ: giấy. bản đồ Drioux / Leroy Ed. 1905. Litva. Số đo tại chỗ: 33x25cm Các biện pháp đóng khung: x cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Suisse, 2019
Kỹ thuật: than chì, mực Trung Quốc.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ Drioux / Leroy Ed. 1905. Litva.
Số đo tại chỗ: 33x25cm
Các biện pháp đóng khung: x cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Venezuela, Colombia và Ecuador, 2019. Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Số đo tại chỗ: 33 x 25 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175 Có khung : € 150
Tiêu đề: Venezuela, Colombia và Ecuador, 2019.
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm Số
đo tại chỗ: 33 x 25 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175 Có khung: € 150
Tiêu đề: Bassin de la Garonne, 2019 Kỹ thuật: than chì, mực Trung Quốc. Hỗ trợ: giấy. bản đồ Drioux / Leroy Ed. 1905. Litva. Số đo tại chỗ: 33x25cm Các biện pháp đóng khung: x cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Bassin de la Garonne, 2019
Kỹ thuật: than chì, mực Trung Quốc.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ Drioux / Leroy Ed. 1905. Litva.
Số đo tại chỗ: 33x25cm
Các biện pháp đóng khung: x cm
Đóng khung € 175
iêu đề: Bassin de Rhone, 2019 Kỹ thuật: than chì, mực Trung Quốc. Hỗ trợ: giấy. bản đồ Drioux / Leroy Ed. 1905. Litva. Số đo tại chỗ: 33x25cm Các biện pháp đóng khung: x cm Đóng khung € 175
iêu đề: Bassin de Rhone, 2019
Kỹ thuật: than chì, mực Trung Quốc.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ Drioux / Leroy Ed. 1905. Litva.
Số đo tại chỗ: 33x25cm
Các biện pháp đóng khung: x cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Châu Phi vật lý, 2019 Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Châu Phi vật lý, 2019
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Khí hậu, 2019 Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Khí hậu, 2019
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Antilles, 2019 Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Số đo tại chỗ: 33 x 25 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175 Có khung : € 150
Tiêu đề: Antilles, 2019
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm Số
đo tại chỗ: 33 x 25 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175 Có khung: € 150
Tiêu đề: Châu Phi, 2019 Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Châu Phi, 2019
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Bản đồ Mundi, 2019. Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Bản đồ Mundi, 2019.
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Nam Mỹ, 2019 Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Nam Mỹ, 2019
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175
 Tiêu đề: Vật lý châu Á, 2019 Kỹ thuật: bút chì béo. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Vật lý châu Á, 2019
Kỹ thuật: bút chì béo.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Úc , 2019 Kỹ thuật: vẽ, mực và bút chì .. Hỗ trợ: giấy. bản đồ Allgemeiner Handatlas Ed. 1905. Bản in của Litva. Số đo tại chỗ: 42 x 55 cm Đóng khung 73x60 cm Đóng khung Có khung
Tiêu đề: Úc , 2019
Kỹ thuật: vẽ, mực và bút chì ..
Hỗ trợ: giấy. bản đồ Allgemeiner Handatlas Ed. 1905. Bản in của Litva.
Số đo tại chỗ: 42 x 55 cm
Đóng khung 73×60 cm
Đóng khung
Có khung
Tiêu đề: María, 2019 Kỹ thuật: vẽ, mực Trung Quốc. Supp ort: giấy. bản đồ của Thế giới Pergamon . Ed. 1968. Litva. Các biện pháp tại chỗ: 40 x 27 cm Số đo khung: 50 x 61 Đóng khung € 220 Không đóng khung € 180
Tiêu đề: María, 2019
Kỹ thuật: vẽ, mực Trung Quốc.
Supp ort: giấy. bản đồ của Thế giới Pergamon . Ed. 1968. Litva.
Các biện pháp tại chỗ: 40 x 27 cm
Số đo khung: 50 x 61
Đóng khung € 220
Không đóng khung € 180
Tiêu đề: Tỉnh Seville. Kế hoạch và san lấp mặt bằng, 2019. Kỹ thuật: than chì. Hỗ trợ: giấy. Entelado, bản đồ của Viện Địa lý Quốc gia 1922. Số đo: 106 x 106 cm Đóng khung: 130x130 Các biện pháp đóng khung: Đóng khung € 1200
Tiêu đề: Tỉnh Seville. Kế hoạch và san lấp mặt bằng, 2019.
Kỹ thuật: than chì.
Hỗ trợ: giấy. Entelado, bản đồ của Viện Địa lý Quốc gia 1922.
Số đo: 106 x 106 cm
Đóng khung: 130×130
Các biện pháp đóng khung:
Đóng khung € 1200
Tiêu đề: Mỹ, 2019 Kỹ thuật: than chì và bút đánh dấu. Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset. Ed 1946 Các biện pháp: 40 x 50 cm Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm Đóng khung € 175
Tiêu đề: Mỹ, 2019
Kỹ thuật: than chì và bút đánh dấu.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ của Atlas Salinas phiên bản hai mươi đầu in offset.
Ed 1946
Các biện pháp: 40 x 50 cm
Các biện pháp đóng khung: 46 x 55 cm
Đóng khung € 175
Tiêu đề: Cádiz, 2019. Kỹ thuật: vẽ, mực Trung Quốc. Hỗ trợ: giấy. bản đồ khu vực La España Benito Chias Ed. 1910. Litva. Các biện pháp tại chỗ: 38 x 49 cm Đóng khung € 250
Tiêu đề: Cádiz, 2019.
Kỹ thuật: vẽ, mực Trung Quốc.
Hỗ trợ: giấy. bản đồ khu vực La España Benito Chias Ed. 1910. Litva.
Các biện pháp tại chỗ: 38 x 49 cm
Đóng khung € 250

Trên đây là những tổng hợp hình ảnh bản đồ chân dung nghệ thuật từ Ứng Dụng Mới, hy vọng đem đến những hình ảnh bản đồ thú vị, độc đáo so với những bản đồ chúng ta bặt gặp thường ngày.

Previous articleDự án “Ứng dụng GIS trong việc quản lý cây trồng và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
Next articleThống kê Dân số Việt Nam 2019 – Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.