Tổng hợp bài viết Viễn thám

Tổng hợp bài viết Viễn thám

 1. Hướng dẫn cài đặt ENVI 4.5
 2. Thành lập bản đồ biến động bằng phần mềm ENVI 4.5
 3. Ảnh vệ tinh Landsat 8
 4. Tổ hợp màu để giải đoán ảnh vệ tinh landsat 7
 5. Phương pháp xây dựng mô hình số độ cao
 6. Phương pháp biểu thị mô hình số độ cao
 7. Giới thiệu hệ thống GPS
 8. Hệ thống định vị Galileo
 9. Hệ thống định vị Compass
 10. Giới thiệu chung về DEM mô hình số độ cao
 11. Hướng dẫn sử dụng ENVI 5.3 
 12. DownLoad ảnh vệ tinh Landsat 8
 13. Hiển Thị ảnh vệ tinh với Envi Classical 5.3
 14. Truy xuất giá trị, thống kê và liên kết giữa các ảnh vệ tinh Landsat 8
 15. Gộp kênh Ảnh Vệ Tinh (Layer Stacking)
 16. Chuyển đổi Giá Trị Ảnh (BandMath part 1)
 17. Tính toán chỉ số Thực vật NDVI (BandMath part 2)
 18. Ghép Ảnh Vệ Tinh (MOSAICKING)
 19. CẮt ảnh theo ranh giới (Sử dụng File ranh giới dạng *shp)
 20. Tạo Mask cho ảnh vệ tinh

Tài liệu – luận văn

 1. Nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp khai thác và sử dụng các hệ thống vệ tinh viễn thám của Việt Nam với vệ tinh viễn thám của một số nước trong khu vực và thế giới
 2. Ứng dụng hiệu quả Công nghệ Viễn thám trong quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo Việt Nam
 3. Ứng dụng công nghệ Viễn thám trong đời sống
 4. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) phóng thành công vệ tinh viễn thám Sentinel-2B
 5. Ứng dụng Viễn Thám phân loại cơ cấu mùa vụ cây trồng anh vệ tinh đa thời gian (MODIS)