Home Phần mềm Phần mềm Microstation

Phần mềm Microstation

MicroStation là một phần mềm giúp thiết kế (CAD) được sản xuất và phân phối bởi Bentley Systems.MicroStation có môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các yếu tố bản đồ. MicroStation còn được sử dụng để là nền cho các ứng dụng khác như: Famis, Geovec, Irasb, …

[MicroStation #2] Thiết kế các dạng ký hiệu

Trong quá trình thiết kế ký hiệu, người sử dụng phải biết sử dụng một cách kết hợp và hài hoà các công cụ,...
bien-tap-va-trinh-bay

[MicroStation #4] Biên tập và trình bày bản đồ

Biên tập và trình bày bản đồ :Các đối tượng bản đồ khi được thể hiện bằng màu sắc và ký hiệu phải đảm...

[MicroStation] hướng dẫn phần mềm

MicroStation SE là phần mềm trợ giúp thiết kế CAD và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý...MicroStation...
- Advertisement -

Recent Posts