Một số lỗi khi sử dụng phần mềm ArcGIS

0
764

Bởi là công cụ rất mạnh để quản lý, cập nhật, phân tích thông tin và xuất bản tạo nên một hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoàn chỉnh nên phần mềm Arcgis rất được đông đảo người dùng, nhưng bên cạnh tính phổ thông của nó thì cũng có một vài lỗi Arcgis trong quá trình sử dụng làm ta đau đầu. Và sau đây tổng hợp một số lỗi thường gặp của Arcgis và biện pháp khắc phục.

Lỗi 1: ArcMap.exe has encountered an error and needs to close. We apologize for the inconvenience

Cách khắc phục:
1. Đóng ArcMap hoặc ArcCatalog  đang chạy
2. Mở  Windows Explorer. Vào thư mục C:Documents and Settings<your user name>Application DataESRI với winXp hoặc  C:Users<your user name>AppDataRoamingESRI với Win7
3. Mở thư mục ArcMap (nếu ArcMap lỗi) hoặc ArcCatalog (nếu ArcCatalog lỗi)
4. Nếu trong thư mục ArcMap ta thấy file normal.mxt, nếu trong ArcCatalog ta thấy file normal.gxt
5. Xóa các file này và mở lại ArcMap hoặc ArcCatalog

Lỗi 2:  khi mở công cụ trong ArcToolBox thông báo lỗi Internet Explorer Script Errors

Cách khắc phục:
Cách 1: Đóng ArcMap, ArcCatalog và ArcToolbox sau đó chạy lại
Cách 2: nếu cách 1 vẫn bị lỗi thì thực hiện theo các bước sau (dùng cho ArcGIS 10.x):
1. Đóng ArcMap và ArcCatalog
2. Download file sau: ver10.zip.
3. Giải nén ta có 2 file sau: MdDlgContent.xsl và MdDlgHelp.xsl.
4. Copy 2 file trên vào thưc mục sau
C:Program FilesArcGISDesktop10.0ArcToolboxStylesheets

Lỗi 3: Tool not licensed – không có license để chạy công cụ

license currently available or enabled – chưa khởi động extension hoặc không có license để chạy tool
Cách khắc phục:
–          Kiểm tra ArcGIS cài đầy đủ license chưa, vào ArcGIS Administrator để kiểm tra, nếu chưa có thì cần cài đặt bản ArcGIS có đủ license
–          Nếu đã cài đủ license, có thể chưa khởi động Extension, khởi động Extension như sau: Vào menu Customize  và chọn vào  Extensions…, check chọn vào extension tương ứng

Lỗi 4:  Cài đặt ArcGIS 1935 – Error 1935. An error occurred during the installation of assembly ‘Microsoft

VC90.OpenMP,processorArchitecture=”x86″,publicKeyToken=”1fc8b9a1e18e3b”,version=’9.0.21022.8,”type=”win32″. Please refer to Help and Support for note information
Cách khắc phục

Nguồn: internet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here