Home Phần mềm Phần mềm Mapinfo

Phần mềm Mapinfo

MapInfo Professional là phần mềm chạy trên môi trường Windows. Mapinfo là một trong những phần mềm cho phép người dùng biên tập, tạo, xem thông tin bản đồ, chương trình sẽ giúp người dùng xử lý các số liệu của bạn đồ, xử lý các thuộc tính của bạn đồ một cách nhanh chóng

Tải và cài đặt phần mềm Mapinfo

[Mapinfo professional ] Cài đặt phần mềm Mapinfo professional 9.0

Những yêu cầu trước khi cài đặt phần mềm Mapinfo Máy tính của bạn đã cài chương trình Microsoft.NET Framework (nếu chưa cài có thể...

[Mapinfo professional #3] Trình bày bản đồ bằng Mapinfo

Trong chương này chúng ta sẽ xem xét các nội dung liên quan đến việc trình bày bản đồ bằng Mapinfo. Chương này sẽ...
Giới thiệu giao diện chung của Mapinfo

[Mapinfo professional #2] Giới thiệu chung giao diện của Mapinfo

Bạn đang phân vân là Mapinfo sử dụng như thế nào, các công cụ thực hiện ra sao ? Hãy đọc bài viết để...
Sơ bộ bản đồ trong Mapinfo

[Mapinfo professional #1] Sơ bộ về bản đồ trong Mapinfo

Một bản đồ trong MapInfo bao gồm hai phần: phần bản đồ (hay phần đồ họa) và phần dữ liệu (hay thông tin). 1. Đồ...
- Advertisement -

Recent Posts