Viễn thám

 Khái niệm công nghệ viễn thám là gì, đặc điểm của công nghệ viễn thám, phận loại công nghệ viễn thám, ứng dụng của công nghệ này. Viễn thám là một khoa học công nghệ giúp thu thập thông tin về các đối tượng trên bề mặt trái đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng

Công nghệ Viễn thám trong giám sát biển và hải đảo

Ứng dụng hiệu quả Công nghệ Viễn thám trong quản lý tài nguyên môi...

Ứng dụng công nghệ viễn thám và sử dụng nguồn dữ liệu ảnh từ trạm thu ảnh viễn thám hiện có là giải pháp...
Còn nhiều bất cập trong việc phối hợp và chia sẻ dữ liệu viễn thám

Nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp khai thác và sử dụng các...

Ngày nay với trình độ khoa học công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển thì việc khai thác và ứng dụng dữ liệu...
- Advertisement -

Recent Posts